Na stránce Podpora brány firewall FTP můžete upravit nastavení pasivních připojení v případech, kdy se klienti FTP připojují k serveru FTP umístěnému za serverem brány firewall.

Poznámka

Nastavením těchto možností ovlivňujete pouze chování serveru FTP. Kromě toho bude nutné nakonfigurovat bránu firewall tak, aby přijímala připojení FTP a správně je směrovala na server FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Rozsah portů datového kanálu

Určuje rozsah portů pro pasivní připojení používaný u připojení datových kanálů. Platný rozsah portů je 1025 až 65535. (Porty v rozsahu od 1 do 1024 jsou rezervovány pro potřeby systémových služeb.)

Poznámka

Zadáním speciálního rozsahu portů 0-0 můžete server FTP nakonfigurovat pro použití přechodného rozsahu portů protokolu TCP/IP v systému Windows, jehož výchozí hodnotou často bývají porty 1025 až 5000.

Externí IP adresa brány firewall

Určuje IPv4 adresu pro externí IP adresu serveru brány firewall.

Poznámka

Toto nastavení je vyžadováno v případech, kdy se server FTP nachází za serverem brány firewall a je použito zabezpečení SSL, nebo kdy brána firewall nemění IP adresy v paketech FTP, které si mezi sebou vyměňují klient a server.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Použije změny provedené na stránce Podpora brány firewall FTP.

Storno

Zruší změny provedené na stránce Podpora brány firewall FTP.


Obsah