Dialogové okno Vybrat certifikační autoritu umožňuje vybrat požadovanou interní certifikační autoritu (CA).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Vyberte požadovanou certifikační autoritu

Uvádí popisné názvy certifikačních autorit a plně kvalifikovaný název domény (FQDN) počítače, který je hostitelem dané certifikační autority. Vyberte certifikační autoritu, kterou chcete použít.

Další odkazy


Obsah