Na stránce funkce Zprostředkovatelé lze spravovat seznam zprostředkovatelů.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Funkce

Výběrem funkce v seznamu zobrazíte zprostředkovatele pro tuto funkci: Role rozhraní .NET, Uživatelé rozhraní .NET a Profil rozhraní .NET.

Název

Zobrazuje název zprostředkovatele. Jedná se o popisný název, který je zprostředkovateli přiřazen pro usnadnění identifikace.

Typ

Zobrazuje typ spravovaného kódu pro zprostředkovatele. Všichni zprostředkovatelé jsou implementováni ve spravovaném kódu.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Zobrazí dialogové okno Přidat zprostředkovatele, ve kterém lze přidat zprostředkovatele pro vybranou funkci.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit zprostředkovatele, ve kterém lze upravit vybraného zprostředkovatele.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybraného zprostředkovatele, abyste ho mohli přejmenovat.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce dané funkce.

Připojovací řetězce

Zobrazí stránku funkce Připojovací řetězce, na které lze přidat připojovací řetězec, který může zprostředkovatel použít.

Další odkazy


Obsah