Pomocí stránky funkce Oprávnění správce služby IIS lze spravovat uživatele programu Správce služby IIS, uživatele systému Windows a členy skupin systému Windows, kteří jsou oprávněni k připojení k webu nebo aplikaci. Uživatelé mohou konfigurovat delegované funkce na všech webech a ve všech aplikacích, ke kterým na stránce Oprávnění správce služby IIS povolíte přístup.

Tato funkce je dostupná pouze pro připojení serveru. Pokud otevřete funkci v programu Správce služby IIS na úrovni serveru, můžete zobrazit uživatele, kterým je uděleno oprávnění ke všem webům a aplikacím na webovém serveru, a můžete vybrat uživatele pro odebrání oprávnění k webu nebo aplikaci. Chcete-li uživateli udělit oprávnění k webu nebo aplikaci, je třeba vybrat web nebo aplikaci, otevřít funkci Oprávnění správce služby IIS a nakonfigurovat uživatele, kterým bude povoleno připojení k tomuto webu nebo k této aplikaci.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Název

Zobrazí uživatelské jméno používané k připojení k webům a aplikacím v modulu Správce služby IIS.

Cesta

Zobrazuje cestu k objektu, který může správce spravovat. Cesta může být například název webu, jako Default Web Site, nebo cesta k aplikaci na výchozím webu, jako Default Web Site/calendar.

Úroveň

Zobrazuje úroveň správce. Možné hodnoty jsou Weba Aplikace.

Typ

Zobrazuje typ pověření používaných správcem. Hodnota může být jedna z následujících:

  • Skupina systému Windows: Uživatel je členem skupiny systému Windows na serveru.

  • Uživatel systému Windows: Uživatel je uživatelem systému Windows na serveru.

  • Uživatel správce služby IIS: Uživatel na serveru není uživatelem systému Windows ani členem žádné skupiny systému Windows. Služba IIS používá specifická pověření Správce služby IIS, která nerozpozná systém Windows ani jiné aplikace na serveru.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit uživatele

Otevře dialogové okno Povolit uživatele, ve kterém lze vybrat uživatele pro udělení oprávnění k připojení k webu nebo aplikaci.

Odmítnout uživatele

Odebere vybraného uživatele ze seznamu Oprávnění správce služby IIS.

Zobrazit všechny uživatele

Zobrazí uživatele na aktuální úrovni a nižších úrovních.

Zobrazit pouze uživatele webů nebo Zobrazit pouze uživatele aplikací

Zobrazí pouze uživatele na aktuální úrovni.

Další odkazy


Obsah