Dialogová okna Přidat vlastní chybovou stránku a Upravit vlastní chybovou stránku umožňují nakonfigurovat službu IIS tak, aby při každém výskytu specifické chyby HTTP vrátila vlastní chybovou zprávu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Stavový kód

Zadejte stavový kód HTTP (nebo volitelně druhotný stavový kód), ke kterému se vlastní chybová stránka vztahuje.

Vložit obsah ze statického souboru do chybové odpovědi

Tuto možnost vyberte v případě, že má chybová stránka zahrnovat statický obsah, například ze souboru HTML. Do příslušného pole Cesta k souboru zadejte fyzickou cestu ke statickému souboru, nebo soubor vyhledejte.

Upozornění

Pokud soubor nakonfigurovaný v poli Cesta k souboru není statickým obsahem, jako například soubor ASPX, zobrazí se při vrácení odpovědi kód místo spuštění.

Procházet

Zobrazí nabídku souborů, ve které lze ke statickému souboru přejít.

Pokusit se vrátit chybový soubor v jazyku klienta

Tuto možnost vyberte v případě, že má být chyba vrácena v jazyce klienta, je-li to možné. Až toto políčko zaškrtnete, klikněte na tlačítko Nastavit a nakonfigurujte cestu.

Nastavit

Zobrazí dialogové okno Nastavit cestu k lokalizovaným vlastním chybám, ve kterém lze nakonfigurovat cestu k souborům lokalizovaných chyb.

Poznámka

Toto tlačítko je povolené pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Pokusit se vrátit chybový soubor v jazyku klienta.

Spustit adresu URL na tomto webu

Tuto možnost vyberte v případě, že má chybová stránka zahrnovat dynamický obsah, například ze souboru ASP. Do odpovídajícího pole Adresa URL (relativní vůči kořenovému adresáři webu) zadejte relativní cestu k vlastní chybě.

Odpovědět s přesměrováním 302

Tuto možnost vyberte, chcete-li přesměrovat klienta na jinou adresu URL. Do odpovídajícího pole Absolutní adresa URL zadejte úplnou adresu URL, na kterou má být klient přesměrován.

Další odkazy


Obsah