Stránka průvodce Online certifikační autorita umožňuje určit server certifikační autority (CA) online v doméně systému Windows. Při dokončení průvodce Vytvořit certifikát domény je navíc nutné uvést Popisný název požadovaného serveru certifikační autority.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Zadat certifikační autoritu online

Zadejte cestu k serveru certifikační autority, která se nachází v doméně systému Windows, nebo klikněte na tlačítko Vybrat a vyhledejte server certifikační autority ve své doméně.

Poznámka

Certifikáty domény nelze používat pro externí klienty, kteří nejsou členy interní domény systému Windows.

Popisný název

Do pole Popisný název zadejte název pro požadovaný server certifikační autority. Zadání názvu do pole Popisný název je nutnou podmínkou pro dokončení průvodce Vytvořit certifikát domény.

Další odkazy


Obsah