Dialogové okno Upravit nastavení výstupní mezipaměti slouží ke konfiguraci nastavení, které ovlivňuje celou funkci Ukládání výstupu do mezipaměti. Toto nastavení ovlivňuje všechna pravidla pro ukládání výstupu do mezipaměti nakonfigurovaná na stránce funkce Ukládání výstupu do mezipaměti.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Povolit mezipaměť

Povolí výstupní mezipaměť služby IIS, která ukládá do mezipaměti odpovědi v uživatelském režimu.

Poznámka

Výstupní mezipaměť služby IIS je podobná výstupní mezipaměti technologie ASP.NET. Výstupní mezipaměť služby IIS je však nativní výstupní mezipaměť a nabízí vyšší výkon než spravovaná mezipaměť technologie ASP.NET.

Povolit mezipaměť jádra

Povolí výstupní mezipaměť jádra, která ukládá do mezipaměti odpovědi v režimu jádra. Výkon je vyšší, pokud jsou odpovědi vraceny z mezipaměti jádra bez přechodu do uživatelského režimu.

Maximální velikost odpovědi v mezipaměti (v bajtech)

Určuje maximální velikost odpovědi v mezipaměti pro mezipaměť uživatelského režimu i režimu jádra. Výchozí hodnota je 262144 bajtů. Toto pole je přístupné pouze na úrovni serveru, na ostatních úrovních je pouze pro čtení.

Omezení velikosti mezipaměti (v MB)

Nakonfiguruje omezení velikosti mezipaměti uživatelského režimu i režimu jádra. Lze zadat velikost (v MB) nebo hodnotu 0. Pokud zadáte hodnotu 0, použije služba IIS polovinu dostupné fyzické nebo virtuální paměti v závislosti na tom, které paměti je méně. Toto pole je přístupné pouze na úrovni serveru, na ostatních úrovních je pouze pro čtení.

Další odkazy


Obsah