V dialogových oknech Přidat zprostředkovatele a Upravit zprostředkovatele lze přidat nebo změnit zprostředkovatele ve službě IIS. Musíte však mít k dispozici aplikaci, která ukládá data do databáze nebo jiného datového úložiště pomocí služby s rozhraním zprostředkovatele. Vlastnosti uvedené v dialogovém okně závisí na typu zprostředkovatele, kterého chcete přidat nebo upravit.

Přidat nebo upravit lze 3 různé typy zprostředkovatelů:

  • Role. Zajišťuje rozhraní mezi službou pro správu rolí technologie ASP.NET (tzv. správce rolí) a zdroji dat rolí.

  • Uživatelé. Zajišťuje rozhraní mezi službou členství technologie ASP.NET a zdroji dat členství.

  • Profil. Zajišťuje rozhraní mezi službou profilu technologie ASP.NET a zdroji dat profilů.

Poznámka

V dialogových oknech Přidat zprostředkovatele a Upravit zprostředkovatele lze přidat nebo upravit většinu vlastností zprostředkovatele, některé však k dispozici nejsou. Další vlastnosti lze pro jednotlivé zprostředkovatele nastavit v souboru Web.config webové aplikace. Další informace týkající se zprostředkovatelů naleznete v části ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model (stránka může být v angličtině).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Typ

Nastaví typ zprostředkovatele.

Název

Definuje název zprostředkovatele.

Chování

Nastaví některé funkce zprostředkovatelů pro členství uživatelů. Funkci povolíte, pokud nastavíte příslušnou položku na hodnotu True. K dispozici jsou tyto funkce:

  • EnablePasswordReset. Určuje, zda lze resetovat hesla použitím metody ResetPassword zprostředkovatele. Výchozí hodnota je False.

  • EnablePasswordRetrieval. Určuje, zda je možné načíst hesla použitím metody GetPassword zprostředkovatele. Výchozí hodnota je False.

  • RequiresQuestionAndAnswer. Určuje, zda je nutné při volání metod GetPassword a ResetPassword zprostředkovatele uvádět odpověď hesla. Výchozí hodnota je False.

  • RequiresUniqueEmail. Určuje, zda každý registrovaný uživatel má mít jedinečnou e-mailovou adresu. Výchozí hodnota je False.

  • StorePasswordInSecureFormat. Určuje, zda má být pro hesla použit algoritmus hash. Výchozí hodnota je False.

Data

Nastaví název připojovacího řetězce, který se používá pro připojení k databázi. Název připojovacího řetězce zadejte do pole u zaškrtávacího políčka ConnectionStringName.

Obecné

Definuje obecné nastavení pro zprostředkovatele. Nastavení je nepovinné a zahrnuje tyto možnosti:

  • ApplicationName. Určuje virtuální cestu aplikace v poli ApplicationName. Pokud v poli ApplicationName neuvedete žádnou hodnotu, použije se výchozí nastavení rozhraní API členství HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. Tento parametr lze určit pouze při běhu.

  • Popis. Udává popis zprostředkovatele.

Různé

Umožňuje konfigurovat dvojice názvů a hodnot specifické pro zprostředkovatele. Chcete-li dvojice názvů a hodnot přidat nebo odebrat, klikněte na tlačítko vedle pole Specifické nastavení pro zprostředkovatele v části Různé.

Další odkazy


Obsah