Dialogová okna Přidat připojovací řetězec a Upravit připojovací řetězec umožňují vytvořit nebo upravit příkaz SQL nebo vlastní připojovací řetězec, který se použije v aplikaci při připojení k databázi.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Zadejte název připojovacího řetězce, například StagingSqlServer. Zadaný název by měl odpovídat názvu, na který odkazujete v kódu aplikace při načítání dat využívajících tento připojovací řetězec.

Server

Zadejte název serveru SQL, který je hostitelem databáze.

Databáze

Zadejte název databáze serveru SQL.

Pověření

Definuje zabezpečovací pověření, která se používají pro připojení k databázi.

Použít integrované zabezpečení systému Windows

Tuto možnost vyberte, chcete-li nakonfigurovat připojovací řetězec tak, aby aplikace získala přístup k databázi SQL Server pomocí aktuální identity systému Windows vytvořené v podprocesu operačního systému. Pokud správce nenastavil delegování mezi počítači, je pro integrované zabezpečení nutné, aby byla databáze SQL Server spuštěna ve stejném počítači jako služba IIS. Integrované zabezpečení také vyžaduje, aby všichni uživatelé aplikace byli ve stejné doméně. Webový server má tak k dispozici pověření všech uživatelů.

Zadat pověření

Tuto možnost vyberte, chcete-li nakonfigurovat připojovací řetězec tak, aby používal heslo a uživatelské jméno serveru SQL Server. To je užitečné v případě, že databáze SQL Server je uložena v jiném počítači, než ve kterém je webový server.

Nastavit

Zobrazí dialogové okno Nastavit pověření, ve kterém lze nastavit uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázi SQL Server.

Vlastní

Zadejte vlastní připojovací řetězec pro připojení k databázi. Tento parametr je vhodné použít místo připojovacího řetězce SQL v případě, že se chcete připojit na jiný zdroj dat nebo nakonfigurovat další nastavení připojovacího řetězce.

Další odkazy


Obsah