V dialogových oknech Přidat pravidlo mezipaměti nebo Upravit pravidlo mezipaměti lze nakonfigurovat způsob, jakým služba IIS ukládá obsah do mezipaměti pro určité přípony názvů souborů. Nastavení pro ukládání do mezipaměti lze nakonfigurovat v uživatelském režimu i v režimu jádra.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Přípona názvu souboru

Určuje příponu názvu souboru (například ASPX), pro kterou platí pravidlo pro ukládání do mezipaměti. Chcete-li pravidlo použít na všechny přípony názvů souborů, zadejte do tohoto pole hvězdičku (*).

Ukládání do paměti v uživatelském režimu

Nakonfiguruje pravidlo pro ukládání obsahu do výstupní mezipaměti v uživatelském režimu. Výběrem možnosti v části Sledování mezipaměti souborů můžete nakonfigurovat, jak a kdy má být podle tohoto pravidla aktualizována výstupní mezipaměť soubory uloženými v mezipaměti.

Používat upozornění na změnu souboru (v části Ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu)

Nakonfiguruje soubory (uložené do mezipaměti podle tohoto pravidla), které budou z výstupní mezipaměti odstraněny, až služba IIS obdrží upozornění na změnu souboru nebo konfigurace.

V časových intervalech (hh:mm:ss) (v části Ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu)

Nakonfiguruje soubory (uložené do mezipaměti podle tohoto pravidla), které budou z výstupní mezipaměti po určité době odebrány, pokud nebude mezipaměť vymazána před uplynutím této doby na základě upozornění na změnu souboru nebo konfigurace.

Hodnota v příslušném poli určuje, jak dlouho bude obsah uložen ve výstupní mezipaměti. Formát času je hh:mm:ss (kde hh jsou hodiny, mm minuty a ss sekundy). Výchozí doba je 30 sekund. Nastavení příliš nízké hodnoty může ovlivnit výkon serveru, protože aktualizace položek bude vynucena častěji, než je nutné.

Poznámka

Pokud vyberete ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu i v režimu jádra a nakonfigurujete oba režimy s možností V časových intervalech (hh:mm:ss), je třeba zadat stejnou dobu pro oba režimy. Nejsou-li tyto hodnoty stejné, bude použita doba zadaná pro ukládání do mezipaměti v režimu jádra.

Zabránit ukládání do mezipaměti

Nakonfiguruje soubory (odpovídající příponě názvu souboru) tak, any nebyly ukládány do výstupní mezipaměti.

Toto nastavení odpovídá nastavení DisableCache v konfiguraci a liší se od nastavení DontCache, které se v konfiguraci zobrazí v případě, že v programu Správce služby IIS není vybrána možnost Ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu. Nastavení DontCache znamená, že modul výstupní mezipaměti nenastaví zásady ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu, ale pokud je nastaví jiný modul, uloží modul výstupní mezipaměti odpověď do mezipaměti. Nastavení DisableCache znamená, že výstupní mezipaměť neuloží odpověď do mezipaměti ani tehdy, pokusí-li se jiný modul povolit ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu nastavením zásad pro ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu.

Upřesnění

Zobrazí dialogové okno Upřesnit nastavení pravidla výstupní mezipaměti, ve kterém lze nakonfigurovat pravidlo ukládání různých verzí odpovědí do mezipaměti na základě řetězců dotazů a hlaviček. Tyto možnosti jsou dostupné pouze pro ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu.

Ukládání do mezipaměti v režimu jádra

Nakonfiguruje pravidlo pro ukládání obsahu do mezipaměti jádra, která je v režimu jádra. Výběrem možnosti v části Sledování mezipaměti souborů můžete nakonfigurovat, jak a kdy má být podle tohoto pravidla aktualizována mezipaměť jádra soubory uloženými v mezipaměti.

Používat upozornění na změnu souboru (v části Ukládání do mezipaměti v režimu jádra)

Nakonfiguruje soubory (uložené do mezipaměti podle tohoto pravidla), které budou odebrány z mezipaměti jádra, až služba IIS obdrží upozornění na změnu souboru nebo konfigurace.

Upozornění v časových intervalech (hh:mm:ss) (v části Ukládání do mezipaměti v režimu jádra)

Nakonfiguruje soubory (uložené do mezipaměti podle tohoto pravidla), které budou odebrány z mezipaměti jádra po uplynutí určité doby.

Hodnota v příslušném poli určuje, jak dlouho je obsah uložen v mezipaměti jádra. Formát času je hh:mm:ss (kde hh jsou hodiny, mm minuty a ss sekundy). Výchozí doba je 30 sekund. Nastavení příliš nízké hodnoty může ovlivnit výkon serveru, protože aktualizace položek bude vynucena častěji, než je nutné.

Poznámka

Pokud vyberete ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu i v režimu jádra a nakonfigurujete oba režimy s možností V časových intervalech (hh:mm:ss), je třeba zadat stejnou dobu pro oba režimy. Nejsou-li tyto hodnoty stejné, bude použita doba zadaná pro ukládání do mezipaměti v režimu jádra.

Zabránit všem upozorněním na ukládání do mezipaměti (v části Ukládání do mezipaměti v režimu jádra)

Nakonfiguruje soubory (odpovídající příponě názvu souboru) tak, že nejsou ukládány v mezipaměti jádra.

Toto nastavení odpovídá nastavení DisableCache v konfiguraci a liší se od nastavení DontCache, které se v konfiguraci zobrazí v případě, že v programu Správce služby IIS není vybrána možnost Ukládání do mezipaměti v režimu jádra. Nastavení DontCache znamená, že modul výstupní mezipaměti nenastaví zásady ukládání do mezipaměti v režimu jádra, ale pokud je nastaví jiný modul, uloží výstupní mezipaměť odpověď do mezipaměti. Nastavení DisableCache znamená, že mezipaměť jádra neuloží odpověď do mezipaměti dokonce ani tehdy, pokusí-li se jiný modul povolit ukládání do mezipaměti v režimu jádra nastavením zásad pro ukládání do mezipaměti v režimu jádra.

Další odkazy


Obsah