V dialogovém okně Uživatelé můžete vybrat uživatele programu Správce služby IIS, kterému chcete povolit připojení k webu nebo aplikaci. Uživatelé mohou konfigurovat delegované funkce na jakýchkoli webech nebo v aplikacích, ke kterým povolíte přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Vybrat uživatele

Vyberte uživatelské jméno uživatele programu Správce služby IIS, kterému chcete povolit připojení k webu nebo aplikaci.

Další odkazy


Obsah