V dialogových oknech Přidat typ MIME a Upravit typ MIME lze vytvořit nebo upravit typy MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Typy MIME pomáhají klientům správně zpracovávat nové přípony názvů souborů. Jestliže služba IIS nerozpozná příponu názvu souboru, kterou si klient vyžádal, odešle služba IIS obsah jako výchozí typ MIME, tj. Aplikace. Tento typ MIME označuje, že soubor obsahuje data aplikace, a obvykle znamená, že klienti nemohou soubor zpracovat.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Přípona

Zadejte příponu názvu souboru. Jedná se o statickou příponu názvu souboru, například .chm.

Typ MIME

Zadejte typ MIME, například application/octet-stream.

Další odkazy


Obsah