V dialogovém okně Identita fondu aplikací lze nakonfigurovat účet, pod kterým běží pracovní proces fondu aplikací. Můžete vybrat jeden z předdefinovaných účtů zabezpečení nebo nakonfigurovat vlastní účet.

Poznámka

Použijete-li vlastní identitu, ověřte, zda je zadaný uživatelský účet členem skupiny IIS_IUSRS na webovém serveru. Jinak by účet neměl správný přístup k prostředkům. Pokud navíc v daném prostředí používáte ověřování systému Windows nebo ověřování protokolem Kerberos, může být třeba zaregistrovat název SPN (Service Principle Name) s řadičem domény (DC).

Postup konfigurace identity fondu aplikací
 1. V seznamu na stránce funkce Fondy aplikací vyberte fond aplikací.

 2. V podokně Akce klikněte na tlačítko Upřesnit nastavení.

 3. V části Model procesu vyhledejte pole Identita a klikněte na tlačítko (tlačítko Vlastnosti). Zobrazí se dialogové okno Identita fondu aplikací.

 4. Vyberte možnost identity:

  • Chcete-li používat předdefinovaný účet zabezpečení, vyberte možnost Předdefinovaný účet a potom vyberte jeden z účtů v seznamu.

  • Chcete-li nakonfigurovat vlastní účet, vyberte možnost Vlastní účet a potom klikněte na tlačítko Nastavit. Zobrazíé se dialogové okno Nastavit pověření, ve kterém lze zadat uživatelské jméno a heslo účtu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Předdefinovaný účet

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat jeden z předdefinovaných účtů zabezpečení. Potom vyberte jeden z následujících účtů:

 • ApplicationPoolIdentity - Ve výchozím nastavení je vybrán účet Identita fondu aplikací. Účet Identita fondu aplikací se vytváří dynamicky při spuštění fondu aplikací, takže aplikacím poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení.

 • LocalService - Účet Místní služba je členem skupiny Users, má stejná uživatelská práva jako účet Síťová služba, ale je omezen na místní počítač. Tento účet použijte, pokud pracovní proces ve fondu aplikací nevyžaduje přístup mimo webový server, na kterém je spuštěn.

 • LocalSystem - Účet Místní systém má úplná uživatelská práva a je součástí skupiny Administrators na webovém serveru. Nepoužívejte tento účet, kdykoli je to možné, protože pro webový server představuje závažnější riziko zabezpečení.

 • NetworkService - Účet Síťová služba je členem skupiny Users a má uživatelská práva požadovaná pro spouštění aplikací. Může komunikovat po celé síti využívající službu Active Directory pomocí pověření účtu počítače.

Vlastní účet

Tuto možnost vyberte, chcete-li nakonfigurovat vlastní účet. Klikněte pak na odpovídající tlačítko Nastavit a nastavte uživatelské jméno a heslo účtu.

Nastavit

Zobrazí dialogové okno Nastavit pověření, ve kterém lze zadat pověření pro vlastní účet.

Uživatelské jméno

Zadejte alias uživatelského účtu, pod nímž má být spuštěn pracovní proces.

Heslo

Zadejte heslo uživatelského účtu, který je uveden v poli Uživatelské jméno.

Potvrzení hesla

Znovu zadejte heslo uživatelského účtu, který je uveden v poli Uživatelské jméno.

Další odkazy


Obsah