Na stránce Chybové stránky můžete spravovat seznam vlastních chybových zpráv HTTP.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty Seskupit podle v rozevíracím seznamu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Stavový kód

Zobrazuje stavový kód HTTP, na který se chybová stránka vztahuje.

Cesta

Pokud použijete typ cesty Soubor, zobrazí toto pole cestu k chybové stránce. Jestliže použijete typ cesty Spustit adresu URL nebo Přesměrovat, zobrazí se adresa URL vlastní chybové stránky.

Typ

Zobrazí typ cesty chybové stránky (pro možnosti soubor, spustit adresu URL nebo adresa URL přesměrování).

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat vlastní chybovou stránku, ve kterém lze přidat vlastní chybu do seznamu chyb protokolu HTTP.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit vlastní chybovou stránku, ve kterém lze upravit vybranou vlastní chybu.

Změnit stavový kód

Povolí pole Stavový kód pro vybranou položku seznamu. Můžete tedy změnit stavový kód, na který se chybová stránka vztahuje.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení chybových stránek, ve kterém lze nakonfigurovat nastavení vztahující se na celou funkci Chybové stránky.

Další odkazy


Obsah