Pomocí průvodce Role uživatele rozhraní .NET lze zadat role pro nového uživatele. Vyberte požadované role pro daného uživatele a pak klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li upravit informace o uživateli uvedené na předchozí stránce průvodce, klikněte na tlačítko Předchozí.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelé

Určuje uživatelská jména, která jsou k dispozici pro přidělování rolí.

Role

Určuje seznam dostupných rolí od výchozího zprostředkovatele. Uživatelské jméno lze přiřadit k několika rolím.

Další odkazy


Obsah