Dialogové okno Editor kolekcí oboru názvů slouží k určení zprostředkovatelů vlastností pro obory názvů XML WebDAV. Chcete-li použít vlastní vlastnosti, je třeba zadat zprostředkovatele vlastností pro každý obor názvů XML, který budou používat klienti WebDAV, nebo můžete zvolit výchozího zprostředkovatele zadáním hvězdičky (*) namísto oboru názvů XML.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Členové

Obsahuje seznam mapování zprostředkovatelů vlastností na obory názvů XML. Chcete-li do seznamu přidat nové mapování, klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li ze seznamu odebrat existující mapování, zvýrazněte požadované mapování v seznamu a klikněte na tlačítko Odebrat.

Vlastnosti

Určuje nastavení mapování zprostředkovatelů vlastností na obory názvů XML.

PropertyStore

Určuje zprostředkovatele vlastností pro daný obor názvů XML. Chcete-li zadat zprostředkovatele vlastností pro mapování, vyberte název zprostředkovatele z rozevíracího seznamu.

XmlNamespace

Určuje název oboru názvů XML pro úložiště vlastností.

Poznámka

Výchozího zprostředkovatele můžete zadat, uvedete-li místo oboru názvů XML hvězdičku (*).


Obsah