Pomocí dialogových oken Přidat mapování modulů a Upravit mapování modulů lze přidat nové mapování nebo upravit stávající mapování modulů na webovém serveru. Mapovat je možné určitý soubor nebo příponu názvu souboru na nativní modul na webovém serveru. Mapování zajistí, že jakmile uživatel odešle požadavek na určený soubor nebo příponu názvu souboru, požadavek zpracuje namapovaný modul. Služba IIS 7 například mapuje všechny požadavky na soubory ASP na modul IsapiModule, takže se tento modul spustí, jakmile uživatel požaduje soubor s příponou ASP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Cesta požadavku

Zadejte příponu názvu souboru nebo název souboru s příponou, pro který má obslužná rutina zpracovávat požadavky. Pokud například chcete, aby obslužná rutina zpracovávala všechny požadavky vygenerované pro soubory s příponou ABC, zadejte řetězec *.abc. Jestliže požadujete, aby obslužná rutina byla spuštěna pro všechny požadavky vytvořené pro určitý soubor, zadejte název souboru a příslušnou příponu, například soubor.abc.

Modul

Vyberte modul, který má zpracovat požadavky na prostředky určené v poli Cesta požadavku.

Spustitelný program (volitelné)

Do pole můžete nepovinně zadat cestu k souboru DLL nebo EXE, pokud spuštění modulu vybraného v poli Modul vyžaduje spustitelný soubor, například modul FastCGI.

Poznámka

Poté, co kliknutím na tlačítko OK přidáte nebo uložíte mapování obslužných rutin, je třeba přidat spustitelný soubor do seznamu Omezení ISAPI a CGI, čímž umožníte jeho spuštění.

Zadáte-li soubor EXE, můžete také za cestou zadat nepovinné parametry příkazového řádku. Parametry příkazového řádku nejsou u souborů DLL podporovány.

Poznámka

Pokud zadáte cestu k souboru EXE a cesta obsahuje mezery,je třeba cestu uzavřít do dvojitých uvozovek ("). Příklad: "c:\files\handler files\handler.exe". Tato úprava není u souborů DLL vyžadována.

Název

Zadejte popisný název pro mapování obslužné rutiny.

Omezení požadavku

Otevře dialogové okno Omezení požadavku, ve kterém lze určit další a nepovinná omezení pro mapování.

Další odkazy


Obsah