Ověřování pro zosobnění technologie ASP.NET použijte v případě, že chcete spustit aplikaci ASP.NET v jiném kontextu zabezpečení, než je výchozí.

Pokud povolíte zosobnění pro aplikaci ASP.NET, aplikace může být spuštěna ve dvou různých kontextech: buď jako uživatel ověřený službou IIS, nebo jako libovolný účet, který vytvoříte. Jestliže jste například používali anonymní ověřování a rozhodli jste se spustit aplikaci ASP.NET jako ověřený uživatel, bude aplikace spuštěna pod účtem vytvořeným pro anonymní uživatele (obvykle účet IUSR). Pokud podobně spustíte aplikaci pod libovolným účtem, aplikace bude spuštěna v kontextu zabezpečení pro daný účet.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Zosobnění technologie ASP.NET

Vyberte, chcete-li spravovat Ověřování pro zosobnění technologie ASP.NET.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit

Zapne Ověřování pro zosobnění technologie ASP.NET

Zakázat

Vypne Ověřování pro zosobnění technologie ASP.NET

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit nastavení zosobnění technologie ASP.NET, ve kterém lze zadat identitu, pod kterou se má aplikace ASP.NET spouštět. Tuto akci můžete provést pouze tehdy, vyberete-li v seznamu na stránce funkce položku Zosobnění technologie ASP.NET.

Další odkazy


Obsah