Na stránce průvodce Zadat podrobnosti připojení aplikace lze zadat aplikaci, ke které se chcete v programu Správce služby IIS připojit. Údaje nutné pro připojení k příslušné aplikaci obdržíte od správce serveru.

Pokud během připojování k serveru dojde k chybě, zkontrolujte následující možné příčiny problémů:

  • Název serveru nebo pověření uživatele je špatně zadáno.

  • Na webovém serveru, ke kterému se pokoušíte připojit, není spuštěna služba IIS. Pomocí modulu Správce služby IIS se nelze ve službě IIS připojit k webovému serveru se spuštěnou předchozí verzí služby IIS.

  • Na webovém serveru není spuštěna služba správy.

  • Připojení brání pravidlo brány firewall.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název serveru

Zadejte název hostitelského serveru aplikace, ke které se chcete připojit. Pokud server používá jiný port než 8172 (výchozí port nakonfigurovaný pro službu správy), zadejte název serveru a číslo portu oddělené dvojtečkou (:). Pokud se například chcete připojit k serveru s názvem contoso a službou správy nakonfigurovanou na příjem spojení na portu 8080, zadejte položku contoso:8080. Můžete také zadat adresu IPv4 nebo IPv6 v hranatých závorkách ([]).

Název webu

Zadejte popisný název webu obsahujícího aplikaci, ke které se chcete připojit.

Název aplikace

Zadejte název aplikace, ke které se chcete připojit.

Další odkazy


Obsah