Dialogová okna Přidat filtr ISAPI a Upravit filtr ISAPI umožňují přidat nebo upravit soubor DLL, který mění nebo zdokonaluje funkce služby IIS.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název filtru

Zadejte název filtru ISAPI.

Spustitelný soubor

Zadejte cestu k souboru DLL filtru ISAPI. Příklad: %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Další odkazy


Obsah