Služba IIS 7 poskytuje uživatelské rozhraní, Správce služby IIS, které umožňuje provádět následující akce:

  • spravovat službu IIS a technologii ASP.NET pomocí jednoho nástroje,

  • zobrazovat informace o stavu a diagnostické informace, které zahrnují možnost sledovat aktuálně spuštěné požadavky v reálném čase,

  • konfigurovat ověřování rolí a uživatelů pro weby a webové aplikace,

  • připojovat se vzdáleně k webovým serverům, webům a aplikacím pomocí protokolu HTTP.

Uživatelské rozhraní je rovněž možné rozšířit tak, aby zahrnovalo vlastní funkce.

Zobrazení nápovědy pomocí klávesy F1

Modul Správce služby IIS poskytuje popisy všech prvků uživatelského rozhraní na jednotlivých stránkách, dialogových oknech a stránkách průvodců v rámci modulu Správce služby IIS. Chcete-li zobrazit tuto nápovědu, stiskněte na aktivní stránce, v dialogovém okně nebo na stránce průvodce klávesu F1.

Zobrazení nápovědy z nabídky a hlavního panelu

Z důvodu konzistence s jinými moduly snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) je nápověda modulu Správce služby IIS dostupná z nabídky modulů snap-in i hlavního panelu.

Zobrazení nápovědy z nabídky

V panelu nabídek se zobrazuje nabídka Nápověda. Z této nabídky můžete zobrazit nápovědu k uživatelskému rozhraní a veškerý další obsah nápovědy dostupný v počítači. Máte-li připojení k Internetu, můžete procházet web Technická knihovna systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině) a prohlížet veškerý dostupný obsah nápovědy služby IIS 7 pro správce informačních technologií.

Zobrazení nápovědy z hlavního panelu

Na hlavním panelu se zobrazuje ikona Nápověda, na kterou můžete kliknout a zobrazit nápovědu k uživatelskému rozhraní služby IIS 7. Hlavní panel se zobrazuje v horní části každé stránky uživatelského rozhraní.

Nápověda v podokně Akce

V podokně Akce se zobrazuje ikona Nápověda, na kterou můžete kliknout a zobrazit nápovědu k uživatelskému rozhraní služby IIS 7. Podokno Akce se zobrazuje na každé stránce uživatelského rozhraní.


Obsah