Stránka Informace o webu průvodce publikováním serveru FTP slouží k nastavení parametrů lokality.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Název serveru FTP

Určuje popisný název serveru FTP.

Fyzická cesta

Určuje fyzickou cestu k serveru FTP.


Obsah