Použijete-li základní ověřování, budete po uživatelích vyžadovat, aby při přístupu k obsahu zadali platné uživatelské jméno a heslo. Tento způsob ověřování, který funguje za bránami firewall i za servery proxy, podporuje většina prohlížečů. Nevýhoda základního ověřování spočívá v tom, že po síti přenáší hesla ve slabě šifrovaném tvaru. Základní ověřování je vhodné používat pouze v případě, že připojení mezi klientem a serverem je zabezpečené.

Pokud používáte základní ověřování, zakažte anonymní ověřování. Prvním požadavkem, který všechny prohlížeče odešlou serveru, je požadavek na anonymní přístup k obsahu serveru. Pokud nezakážete anonymní přístup, mohou uživatelé anonymně přistupovat k veškerému obsahu vašeho serveru včetně obsahu s omezeným přístupem.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Základní ověřování

Tuto možnost vyberte, chcete-li základní ověřování spravovat.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit

Zapne základní ověřování.

Zakázat

Vypne základní ověřování.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit nastavení základního ověřování, ve kterém můžete nastavit výchozí doménu a sféru. Tuto akci lze provést pouze v případě, že je v seznamu na stránce funkce vybrána možnost Základní ověřování.

Další odkazy


Obsah