V dialogovém okně Nová funkce je k dispozici lze stáhnout a nainstalovat kód pro podporu všech nových funkcí modulu Správce služby IIS dostupných na serveru, ke kterému se připojujete. Nainstalujete-li novou funkci, můžete ji v modulu Správce služby IIS používat pro další připojení k témuž serveru a ke všem ostatním serverům, které obsahují stejnou funkci, pokud správce daného serveru později neodebere delegování pro příslušnou funkci.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Sestavení

Zobrazí názvy všech souborů DLL, které lze stáhnout a nainstalovat do počítače. Zaškrtněte políčka vedle sestavení, která chcete stáhnout a nainstalovat, a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

Pokud nelze ověřit, zda má vydavatel kódu platný digitální podpis, zobrazí se před stáhnutím kódu do počítače bezpečnostní upozornění. Pokud vydavateli důvěřujete a chcete ve stahování pokračovat, klikněte na tlačítko Spustit. Chcete-li stahování zrušit, klikněte na tlačítko Nespouštět.

Funkce

Zobrazí funkce, které jsou k dispozici pro jednotlivé soubory DLL.

Velikost

Zobrazí velikost souboru DLL.

Verze

Zobrazí verzi souboru DLL.

Další odkazy


Obsah