Stránku Odepřené posloupnosti adres URL použijte k vytvoření seznamu posloupností adres URL, pro které modul filtrování požadavků odepře přístup. Jako posloupnost adres URL můžete zadat řetězec admin/config.xml, který odepře požadavky na soubor http://contoso.com/application/admin/config.xml.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Odepřená posloupnost adres URL

Zobrazí posloupnost adres URL, pro niž modul filtrování požadavků odepře přístup.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit adresu URL

Otevře dialogové okno Přidat vždy povolenou adresu URL, které umožňuje přidat adresu URL do seznamu povolených adres URL.

Posloupnost odepření

Otevře dialogové okno Přidat posloupnost odepření, v němž můžete přidat posloupnost do seznamu odepřených posloupností.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah