Editor kolekcí umožňuje přidat, upravit nebo odebrat vlastnosti v kolekci. Editor kolekcí obsahuje dvě podokna. V podokně Položky je uveden seznam všech položek v kolekci pro oddíl, který konfigurujete. V podokně Vlastnosti můžete změnit hodnoty položek vlastností v kolekci, a to kliknutím na řádek, který chcete změnit. V textovém poli, které je umístěno v dolní části dialogového okna Editor kolekcí, se zobrazuje typ dat a ověřovací informace pro aktuálně vybranou vlastnost, například rozsah hodnot.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat

Přidá nový řádek na konec seznamu položek. V nových řádcích jsou použity výchozí hodnoty schématu.

Vymazat vše

Odebere všechny položky z kolekce. Zobrazí se dialogové okno se žádostí o potvrzení této akce.

Zamknout položku

Zamkne vybranou položku v kolekci.

Odebrat

Odstraní vybranou položku z oddílu konfiguračního souboru.

Další odkazy


Obsah