Pomocí dialogových oken Přidat mapu skriptů se zástupnými znaky a Upravit mapu skriptů se zástupnými znaky lze přidat nebo upravit mapování se zástupnými znaky. Rozšíření ISAPI, které pro mapování nakonfigurujete, zpracovává každou příponu názvu souboru a zachytává všechny požadavky před odesláním požadované stránky mapované obslužné rutině.

Poté, co kliknutím na tlačítko OK přidáte nebo uložíte mapování obslužných rutin, je třeba přidat spustitelný soubor do seznamu Omezení ISAPI a CGI, čímž umožníte jeho spuštění.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Cesta požadavku

Zobrazí hvězdičku (*).

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat mapu skriptu pro konkrétní příponu názvu souboru nebo pro konkrétní název souboru s příponou, použijte na stránce Mapování obslužných rutin akci Přidat mapu skriptů.

Spustitelný soubor

Zadejte cestu rozšíření ISAPI ve fyzickém systému souborů.

Vyhledejte soubor EXE nebo DLL ve fyzickém systému souborů.

Název

Zadejte popisný název pro mapování obslužné rutiny.

Další odkazy


Obsah