Funkce Příkazy FTP slouží k definování seznamu příkazů FTP, pro které služba FTP povolí nebo odmítne přístup. Konfigurace konkrétních příkazů umožňuje správcům webového serveru podle potřeby upravit seznam příkazů FTP, jejichž spuštění služba FTP umožní, a zpřísnit tak zabezpečení serverů. Zákazem přístupu k příkazu FTP SYST můžete například internetovým klientům zabránit ve zjištění operačního systému serveru.

Poznámka

Dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP umožňuje určit, zda mají být povoleny příkazy neuvedené v seznamu, takže můžete ručně zadat konkrétní příkazy, které budou povoleny.

Varování

Nesprávným použitím funkce Příkazy FTP můžete zcela zablokovat přístup k serveru. Zakážete-li například přístup k příkazům USER nebo PASS, uživatelé se nebudou moci k serveru FTP vůbec přihlásit. Dále platí, že ačkoli můžete v dialogovém okně Upravit nastavení filtrování požadavků FTP určit, že neuvedené příkazy nemají být povoleny, a do seznamu Příkazy zadat pouze ty příkazy FTP, které chcete povolit, použití této konfigurace se nedoporučuje, protože je obtížné zadat správně seznam příkazů FTP potřebných k běžnému provozu serveru FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Příkaz

Zobrazuje příkaz FTP, pro který služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Povoleno

Zobrazuje stav příkazu FTP. Možné hodnoty jsou True, je-li příkaz FTP povolen, nebo False, je-li zakázán.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit příkaz

Otevře dialogové okno Povolit příkaz, v němž můžete přidat příkaz FTP do seznamu povolených příkazů FTP.

Odmítnout příkaz

Otevře dialogové okno Odmítnout příkaz, v němž můžete přidat příkaz FTP do seznamu zakázaných příkazů FTP.

Varování

Nesprávným použitím této funkce můžete zcela zablokovat přístup k serveru. Zakážete-li například přístup k příkazům USER a PASS, uživatelé se nebudou moci k serveru FTP vůbec přihlásit.

Odebrat

Odebere příkaz FTP ze seznamu.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků FTP.

Další odkazy


Obsah