Na stránce Spustit lze snadno otevírat naposledy použitá připojení a vytvářet nová připojení k webovým serverům, webům a aplikacím prostřednictvím modulu Správce služby IIS. Můžete také použít odkazy na informační zdroje online a prohlížet příspěvky služby IIS.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Naposledy použitá připojení

Zobrazí seznam naposledy použitých připojení k webovým serverům, webům a aplikacím. Chcete-li některé z uvedených připojení znovu otevřít, dvakrát klikněte na ně. Za účelem připojení může být nutné znovu zadat pověření účtu.

Úlohy týkající se připojení

Zobrazí následující úlohy týkající se připojení:

  • Připojit k místnímu hostiteli. Připojí se k místnímu počítači pomocí pověření uživatele systému Windows, který je aktuálně přihlášen.

  • Připojit k serveru. Spustí průvodce, pomocí kterého se lze připojit k serveru prostřednictvím účtu správce systému Windows.

  • Připojit k webu: Spustí průvodce, pomocí kterého se lze připojit k webu prostřednictvím účtu uživatele systému Windows nebo modulu Správce služby IIS s oprávněním k připojení k danému webu.

  • Připojit k aplikaci: Spustí průvodce, pomocí kterého se lze připojit k aplikaci prostřednictvím účtu uživatele systému Windows nebo modulu Správce služby IIS s oprávněním k připojení k dané aplikaci.

Informační zdroje online

Zobrazí seznam odkazů na informační zdroje o službě IIS online.

Příspěvky služby IIS

Zobrazí poslední příspěvky služby IIS. Tuto funkci povolíte kliknutím na položku Povolit příspěvky služby IIS na panelu Příspěvky služby IIS.

Další odkazy


Obsah