Stránka Hlavičky umožňuje vytvořit seznam hlaviček, pro něž modul filtrování požadavků odepře přístup, pokud hodnota hlavičky přesahuje zadanou velikost.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Hlavička

Zobrazí hlavičku, pro niž modul filtrování požadavků odepře přístup, pokud její velikost přesahuje zadanou velikost.

Omezení velikosti

Zobrazí maximální povolenou velikost hlavičky. Například nastavení hodnoty 100 omezí délku hlavičky typu obsahu na 100 bajtů.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat hlavičku

Otevře dialogové okno Přidat hlavičku, které umožňuje přidat hlavičku do seznamu odepřených hlaviček.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah