Na stránce Nastavení aplikace lze spravovat dvojice klíč/hodnota uložené v souboru web.config aplikace. Nastavení aplikace je přístupné z libovolného místa aplikace.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje název proměnné nastavení aplikace.

Hodnota

Zobrazuje hodnotu přiřazenou proměnné nastavení aplikace.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat nastavení aplikace, v němž můžete přidat proměnnou nastavení aplikace a hodnotu.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit nastavení aplikace, v němž můžete upravit vybrané nastavení aplikace.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah