Dialogové okno Předvolby serveru FTP slouží k nastavení výchozích hodnot pro servery FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Povolit protokol UTF8

Určuje, zda má být povolena aktivita protokolu UTF8 (včetně názvů souborů UTF8).

Výchozí hodnota je True.

Spustit automaticky

Určuje, zda má být server spuštěn při vytvoření nebo při spuštění služby IIS. Při spuštění serveru bude tato vlastnost nastavena na hodnotu true a při zastavení serveru na hodnotu false.

Výchozí hodnota je True.

Časový limit řídicího kanálu

Určuje časový limit v sekundách, po jehož uplynutí bude automaticky odpojena nečinná relace FTP.

Výchozí hodnota je 120.

Časový limit datového kanálu

Určuje časový limit v sekundách, po jehož uplynutí bude automaticky odpojen nečinný datový kanál.

Použijete-li pro řídicí i datový kanál výchozí časové limity, bude nejprve uzavřen datový kanál, a nebude-li dalších 120 sekund následovat žádná aktivita, dojde k odpojení relace.

Výchozí hodnota je 30.

Zakázat sdružování soketů

Určuje, zda má být použito sdružování soketů u serverů odlišených IP adresou namísto čísla portu nebo názvu hostitele.

Výchozí hodnota je False.

Maximální počet připojení

Určuje maximální počet souběžných připojení k serveru.

Výchozí hodnota je 4294967295.

Resetovat při max. počtu připojení

Určuje, zda má být při odeslání odezvy s informací o maximálním počtu připojení odpojena relace FTP.

Výchozí hodnota je False.

Nevyřízené odezvy serveru

Určuje maximální počet čekajících soketů, které lze zařadit do fronty.

Výchozí hodnota je 60.

Časový limit neověřeného připojení

Určuje prodlevu v sekundách mezi navázáním nového připojení a pokusem o ověření.

Výchozí hodnota je 30.


Obsah