Na stránce funkce Hlavičky HTTP odpovědi lze spravovat seznam dvojic názvů a hodnot, které obsahují údaje o požadované stránce, a konfigurovat společné hlavičky protokolu HTTP.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazí část dvojice název-hodnota hlavičky odpovědi protokolu HTTP obsahující název.

Hodnota

Zobrazí část dvojice název-hodnota hlavičky odpovědi protokolu HTTP obsahující hodnotu.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat vlastní hlavičku HTTP odpovědi, ve kterém lze přidat hlavičku.

Nastavit společné hlavičky

Otevře dialogové okno Nastavit společné hlavičky HTTP odpovědi, ve kterém lze konfigurovat hlavičky platnosti udržování otevřených připojení HTTP a webového obsahu.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit vlastní hlavičku HTTP odpovědi, ve kterém lze upravit hlavičku. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah