Na stránce funkce Uživatelé Správce služby IIS lze spravovat uživatelské účty, kterým může být umožněno připojit se k webům a aplikacím na webovém serveru. Služba IIS používá konkrétní pověření Správce služby IIS, která nerozpozná systém Windows ani jiné aplikace na serveru.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Název

Zobrazí uživatelské jméno používané k připojení k webům a aplikacím v modulu Správce služby IIS.

Stav

Zobrazí, zda je uživatelský účet povolen nebo zakázán. Pouze povolení uživatelé mohou použít modul Správce služby IIS k připojení k webům a aplikacím, ke kterým jim bylo uděleno oprávnění.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat uživatele

Otevře dialogové okno Přidat uživatele, ve kterém lze přidat uživatelský účet Správce služby IIS.

Změnit heslo

Otevře dialogové okno Změnit heslo, ve kterém lze změnit heslo uživatele modulu Správce služby IIS.

Povolit

Povolí vybraného uživatele. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána zakázaná položka v seznamu na stránce funkce.

Zakázat

Zakáže vybraného uživatele. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána povolená položka v seznamu na stránce funkce.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu. Budou také odebrána všechna pověření, která byla vybranému uživateli udělena pro weby a aplikace.

Další odkazy


Obsah