V dialogových oknech Povolit příponu názvu souboru a Odepřít příponu názvu souboru můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu přípon názvů souborů, pro něž modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Přípona názvu souboru

Určuje příponu názvu souboru, pro kterou modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Další odkazy


Obsah