Dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP slouží k určení obecného nastavení filtrování požadavků FTP, limitů pro požadavky a možností filtrování příkazů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Povolit neuvedené přípony názvu souboru

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit neuvedené přípony názvu souboru.

Povolit rozšířené znaky

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit rozšířené znaky v operacích FTP.

Maximální délka obsahu (bajty)

Určuje maximální délku obsahu FTP v bajtech.

Poznámka

Hodnota 0 (nula) znamená, že délka obsahu není omezena.

Maximální délka adresy URL (bajty)

Určuje maximální délku adresy URL protokolu FTP v bajtech.

Maximální délka příkazu (bajty)

Určuje maximální délku příkazu FTP v bajtech.

Povolit neuvedené příkazy

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit příkazy FTP, které nejsou uvedeny v seznamu Příkazy protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah