Na stránce funkcí Ovládací prvky můžete spravovat seznam uživatelských a vlastních ovládacích prvků.

Poznámka

Uživatelské ovládací prvky nejsou dostupné na úrovni serveru v modulu Správce služby IIS.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Značka

V případě vlastních ovládacích prvků zobrazuje předponu značky přiřazenou k ovládacímu prvku. V případě uživatelských ovládacích prvků zobrazuje předponu a název značky ovládacího prvku.

Zdroj nebo sestavení

Zobrazuje cestu k uživatelskému ovládacímu prvku nebo název sestavení, ve kterém je definován typ vlastního ovládacího prvku.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat vlastní ovládací prvek

Otevře dialogové okno Přidat vlastní ovládací prvek, ve kterém lze přidat vlastní ovládací prvek.

Přidat uživatelský ovládací prvek

Otevře dialogové okno Přidat uživatelský ovládací prvek, ve kterém lze přidat uživatelský ovládací prvek. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Upravit

Je-li vybrán vlastní ovládací prvek, otevře tato akce dialogové okno Upravit vlastní ovládací prvek, v němž můžete vlastní ovládací prvek upravit.

Je-li vybrán uživatelský ovládací prvek, otevře tato akce dialogové okno Upravit uživatelský ovládací prvek, v němž můžete uživatelský ovládací prvek upravit. Uživatelské ovládací prvky nelze upravovat na úrovni serveru.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah