Dialogové okno Upravit pověření anonymního přístupu umožňuje zadat pověřovací údaje, které mají být použity pro anonymní přístup uživatelů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelské jméno

Určuje uživatelský účet pro anonymní přístup uživatelů.

Heslo

Určuje heslo pro daný uživatelský účet.

Potvrzení hesla

Slouží k potvrzení hesla pro daný uživatelský účet.


Obsah