Přístup k obsahu webu lze autorizovat dvěma způsoby. Používá-li web metodu autorizace, která identifikuje uživatele, můžete nastavit pravidla autorizace tak, aby byl přístup povolen vybraným uživatelům a odepřen ostatním uživatelům. Chcete-li autorizovat přístup podle názvů domén nebo prostoru adresy IP, můžete pomocí pravidel omezení domén a adres IP povolit přístup k vybraným doménám a odepřít přístup k ostatním doménám. Tato pravidla můžete kombinovat a nakonfigurovat autorizační schéma, které zajistí nejvyšší úroveň zabezpečení obsahu vašeho webu.

Poznámky

Ve výchozím nastavení nejsou nainstalována ověřovací pravidla a funkce omezení názvů domén a adres IPv4. Chcete-li tyto funkce používat, je nutné je nejprve nainstalovat.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Postup a přehled nastavení ověřovací strategie

Přehled funkcí ověřování ve službě IIS (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Instalace funkcí omezení adres IPv4 a názvů domén a ověřovacích pravidel pomocí Průvodce službami přidávání rolí ve službě Správce serveru.

Instalace služby IIS (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Konfigurace ověřovacích pravidel pomocí služby IIS 7

Konfigurace pravidel ověřování (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Konfigurace omezení adres IPv4 a názvů domén pomocí služby IIS 7

Konfigurace omezení adres IPv4 a názvů domén (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah