Místní uživatelské účty

Složka Uživatelé, umístěná v konzole Microsoft Management Console (MMC) ve složce Místní uživatelé a skupiny, obsahuje kromě výchozích uživatelských účtů také uživatelské účty, které jste vytvořili. Tyto výchozí uživatelské účty jsou vytvářeny automaticky při instalaci systému. Následující tabulka popisuje jednotlivé výchozí uživatelské účty ze skupiny Místní uživatelé a skupiny.

Výchozí uživatelský účet Popis

Účet Správce

Účet Správce je ve výchozím nastavení zakázán, ale máte možnost ho povolit. Pokud je povolen, získá účet Správce plnou kontrolu nad počítačem a může uživatelům podle potřeby přiřazovat uživatelská práva a oprávnění řízení přístupu. Tento účet lze použít pouze pro úkoly vyžadující pověření pro správu. Doporučujeme nastavit u tohoto účtu silné heslo. Další náměty pro zabezpečení účtů s pověřením pro správu naleznete v části Místní uživatelé a skupiny – Doporučené postupy.

V počítači je účet Správce členem skupiny Administrators. Tento účet Správce nelze ze skupiny Administrators odstranit ani odebrat, ale může být přejmenován nebo zakázán. Je známo, že účet Správce existuje v mnoha verzích systému Windows, proto by přejmenování nebo zakázání účtu mohlo uživatelům se zlými úmysly ztížit získání přístupu. Další informace o tom, jak přejmenovat nebo zakázat uživatelský účet, naleznete v části Přejmenování místního uživatelského účtu a Zákaz nebo aktivace místního uživatelského účtu.

Důležité informace

Dokonce i v případě, kdy byl účet Správce zakázán, je možné ho stále v nouzovém režimu používat k přístupu k počítači.

Účet Guest

Účet Guest slouží uživatelům, kteří v počítači nemají skutečný účet. Tento účet může použít také uživatel, jehož účet je zakázán (nikoli však odstraněn). Účet Guest nevyžaduje heslo. Ve výchozím nastavení je účet Guest zakázán, můžete jej však povolit.

U účtu Guest lze nastavit stejná práva a oprávnění jako u jiných uživatelských účtů. Ve výchozím nastavením je účet Guest členem skupiny Guest, která umožňuje uživateli přihlásit se k počítači. Další práva a oprávnění musí skupině Guests udělit člen skupiny Administrators. Ve výchozím nastavení je účet Guest zakázán. Doporučujeme toto nastavení neměnit.

Další informace o tvorbě a správě místních uživatelských účtů naleznete v části Správa místních uživatelů.


Obsah