Místní uživatelé a skupiny – přehled

Složka Místní uživatelé a skupiny je umístěna v modulu Správa počítače – souboru nástrojů pro správu, které umožňují správu jednotlivého místního i vzdáleného počítače. Složka Místní uživatelé a skupiny může sloužit k zajištění zabezpečení a správě uživatelských účtů a skupin, které jsou místně uložené v počítači. Pouze a výhradně na tomto počítači je také možné přiřazovat místnímu uživatelskému nebo skupinovému účtu oprávnění a práva.

Použitím složky Místní uživatelé a skupiny můžete omezit schopnost uživatelů a skupin provádět určité akce tak, že jim přiřadíte práva a oprávnění. Právo opravňuje uživatele k provedení určitých akcí na počítači, například vytvoření zálohy souborů nebo vypnutí počítače. Oprávnění je pravidlo přiřazené jistému objektu (kterým je obvykle soubor, složka nebo tiskárna), které určuje, kteří uživatelé a jakým způsobem mohou k tomuto objektu přistupovat.

Další informace naleznete v tématech:


Obsah