<Uživatel> List vlastností – Profil

Položka Podrobnosti

Cesta k profilu

Zde můžete zadat cestu k profilu uživatelského účtu.

Pokud chcete k danému uživatelskému účtu přiřadit povinný nebo cestovní profil uživatele, zadejte síťovou cestu následujícím způsobem: \\název serveru\název složky profilů\jméno uživatele, např. \\puma\profily\davidp.

Pokud chcete k danému uživatelskému účtu přiřadit povinný profil uživatele, zadejte síťovou cestu následujícím způsobem: \\název serveru\název složky profilů\název uživatelského profilu, např. \\puma\profily\kancelář.

Pokud chcete přiřadit uživateli povinný uživatelský profil, musíte přednastavený profil uživatele nejdříve zkopírovat do umístění, které zde bylo zadáno.

Přihlašovací skript

Zde můžete napsat název přihlašovacího skriptu. Jestliže je přihlašovací skript umístěn v podadresáři výchozí cesty přihlašovacího skriptu, zadejte před název souboru relativní cestu.

Jestliže tedy například chcete zadat přihlašovací skript Startup.bat, jehož umístění je \\Název_počítače\Netlogon\Název_složky, zadejte Název_složky\Startup.bat.

Místní cesta

Zadává, že domovskou složkou je místní cesta. Zadejte místní cestu, např. c:\uživatelé\rajeshp.

Připojit

Zadává sdílený síťový adresář jako domovskou složku pro daného uživatele. Vyberte ze seznamu písmeno jednotky.

Komu

Zde můžete zadat síťovou cestu k domovské složce tohoto uživatele. Můžete například vybrat jednotku J a zadat cestu \\airedale\Uživatelé\dorenap.


Obsah