<Uživatel> List vlastností – Obecné

Položka Podrobnosti

Jméno a příjmení

Zde můžete napsat jméno a příjmení uživatele. Doporučuje se také stanovit pro jména a příjmení pevná pravidla. Mohou tedy napřiklad vždy začínat buď jménem (Josef Novák), nebo příjmením (Novák, Josef).

Popis

Zde můžete napsat jakýkoli text, který bude popisovat uživatelský účet nebo uživatele.

Zaškrtávací políčko Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo

Zadává, zda musí uživatel při dalším přihlášení změnit heslo.

Zaškrtávací políčko Uživatel nesmí měnit heslo

Zakazuje uživateli měnit přiřazené heslo. Tato možnost je většinou zaškrtnuta pouze v případě, kdy jsou účty používány více než jednou osobou, jako je případ účtu Guest. Toto nastavení nemá na členy skupiny Správci žádný účinek.

Zaškrtávací políčko Heslo je platné stále

Zadává, zda má heslo omezenou nebo neomezenou dobu platnosti. Tato možnost přepisuje nastavení Maximální stáří hesla v zásadě Heslo Zásady skupiny. Zvolte tuto možnost v případě, kdy přiřazujete nastavení službám (jako je např. Služba replikace souborů FRS) pomocí možnosti Služby. Toto nastavení přepisuje možnost Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo.

Zaškrtávací políčko Účet je zablokován

Zadává, zda je vybraný účet zakázán.

Zaškrtávací políčko Účet je uzamčen

Dává uživateli na vědomí, jestli je účet uzamčen. To by znamenalo, že se uživatel nemůže přihlásit.

Jestliže je zaškrtávací políčko nedostupné a nezaškrtnuté, není v této chvíli účet uzamčen.

Jestliže je zaškrtávací políčko dostupné a zaškrtnuté, je v této chvíli účet uzamčen. Zrušením zaškrtnutí políčka odemknete účet.

Tuto možnost nelze použít k vlastnímu uzamčení účtu. Uživatelský účet může být uzamčen jediným způsobem: uživatel se pokusí přihlásit o jedno přihlášení více, než je počet pokusů o přihlášení v nastavení zásady Heslo v Zásadě skupiny. Pokud chcete zabránit používání účtu, je lépe tento účet zakázat. Uživatel se zakázaným účtem se nemůže přihlašovat do té doby, než mu člen skupiny Správci účet povolí.


Obsah