Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Přiřazení přihlašovacího skriptu k místnímu uživatelskému účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na příslušný uživatelský účet a klikněte na možnost Vlastnosti.

 4. Na kartě Profil zadejte do pole Přihlašovací skript název souboru a relativní cestu ke skriptu.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Přihlašovací skripty mohou obsahovat nebezpečné příkazy. Doporučujeme dobře se obeznámit s obsahem přihlašovacího skriptu dřív, než ho přiřadíte uživateli.

 • Přihlašovací skripty uložené v místním počítači platí pouze pro uživatele, kteří se přihlašují do tohoto místního počítače.

 • Místní přihlašovací skripty musí být uloženy do sdílené složky (či do podsložek sdílené složky) s názvem Netlogon. Jestliže složka ve výchozím nastavení neexistuje, je nutné ji vytvořit. Pokud chcete zadat přihlašovací skript uložený v podsložce složky Netlogon, uveďte před názvem souboru relativní cestu k dané složce. Pokud chcete například k místnímu uživateli přiřadit přihlašovací skript Startup.bat uložený v adresáři \\název_počítače\Netlogon\název_složky, zadejte do pole Přihlašovací skript název_složky\Startup.bat

Další odkazy


Obsah