Dialogové okno Nastavení hesla pro <uživatele>

Položka Podrobnosti

Nové heslo

Zde můžete zadat heslo o maximální délce 14 znaků. Hesla rozlišují velká a malá písmena.

Potvrzení hesla

Zde znovu zadejte heslo, které tím potvrdíte.


Obsah