Dialogové okno Nová skupina

Položka Podrobnosti

Název skupiny

Zde můžete zadat název pro místní skupinu. Název místní skupiny se nesmí shodovat s žádným jiným názvem skupiny nebo uživatelským jménem v počítači. Název skupiny může obsahovat nanejvýš 256 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Název skupiny nesmí být složen pouze z teček (.) nebo mezer.

Popis

Zde můžete zadat popis skupinového účtu.

Členové

Zobrazuje seznam členů místní skupiny. Členy místní skupiny mohou být uživatelské účty tohoto počítače. Pokud je počítač připojen k doméně, mohou být členy místní skupiny i uživatelské účty, globální skupiny místní domény i důvěryhodných domén.

Přidat

Kliknutím přidáte do místní skupiny uživatelské účty nebo globální skupiny.

Odebrat

Odebere zvolený uživatelský účet nebo globální skupinu ze zvolené místní skupiny.


Obsah