Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Vytvoření místní skupiny

Vytvoření místní skupiny s použitím rozhraní systému Windows
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Skupiny.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. V nabídce Akce klikněte na možnost Nová skupina.

 4. Do pole Název skupiny zadejte název nové skupiny.

 5. Do pole Popis napište popis dané skupiny.

 6. Jednoho nebo více členů můžete do nové skupiny přidat kliknutím na možnost Přidat.

 7. V dialogovém okně Výběr uživatele, počítače nebo skupiny proveďte následující kroky:

  • Pokud chcete do této skupiny přidat uživatele nebo jinou skupinu, zadejte názvy požadovaných uživatelských účtů nebo účtů skupin do pole Zadejte názvy objektu k výběru a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete do této skupiny přidat účet počítače, klikněte na možnost Typy objektů, zaškrtněte políčko Počítače a klikněte na tlačítko OK. Do pole Zadejte název objektu k výběru zadejte požadovaný název účtu počítače a klikněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně Nová skupina klikněte na možnost Vytvořit a poté na možnost Zavřít.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Název místní skupiny se nesmí shodovat s žádným jiným názvem skupiny nebo uživatelským jménem na místním počítači, který tento počítač spravuje. Název místní skupiny může obsahovat nanejvýš 256 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Název skupiny nesmí být složen pouze z teček (.) nebo mezer.

Vytvoření místní skupiny s použitím příkazového řádku
 1. Spusťte příkazový řádek.

 2. Jestliže chcete vytvořit skupinu, zadejte následující příkaz:

  net localgroup <GroupName> /add

Další požadavky

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Název místní skupiny se nesmí shodovat s žádným jiným názvem skupiny nebo uživatelským jménem na místním počítači, který tento počítač spravuje. Název místní skupiny může obsahovat nanejvýš 256 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Název skupiny se nemůže skládat pouze z teček (.) nebo mezer.

 • Další informace o příkazu net localgroup naleznete v části Správa místních skupin z příkazového řádku.

Další odkazy


Obsah