Proč není vhodné pracovat s počítačem jako správce

Jestliže je počítač spuštěn jako člen skupiny Administrators, bude systém zranitelný trojskými koni a jinými rizikovými faktory. I pouhá návštěva internetového serveru nebo otevření přílohy e-mailu může systém poškodit. Neznámý internetový server nebo příloha e-mailu může obsahovat soubory s kódy trojských koní, které mohou být staženy do systému a provedeny.

Pokud jste přihlášení jako správci místního počítače, mohl by trojský kůň přeformátovat pevný disk, odstranit soubory a vytvořit nový uživatelský účet s přístupem pro správu.

V místním počítači je vhodné přidat uživatelský účet domény pouze do skupiny Users (nikoli do skupiny Administrators), takže můžete provádět běžné úkoly včetně spouštění programů a navštěvování internetových serverů. Jestliže bude na místním počítači potřeba nutně provést úkoly spojené se správou, použijte příkaz Spustit jako správce. Ten spustí příslušný program s pověřením správce.

Příkaz Spustit jako správce lze velice dobře využít k provádění úkolů spojených se správou, aniž by přitom docházelo k vystavování počítače nepatřičnému riziku. Další informace naleznete v části "Using Run as" (Jak používat příkaz Spustit jako) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

Další informace o používání příkazu Spustit jako správce naleznete v části Spouštění programu s pověřením správce.

Jestliže potřebujete provést jiné úkoly správy, jako je např. upgrade operačního systému nebo konfigurace systémových parametrů, odhlaste se a znovu se přihlaste jako správce.


Obsah