Aby bylo možné zabezpečit ochranu příslušných informací, jsou po nastavení nového hesla na místním uživatelském účtě některé informace nedostupné. Patří k nim:

  • Emaily zašifrované veřejným klíčem uživatele

  • Hesla sítě Internet uložená v počítači

  • Soubory zašifrované uživatelem

Tomuto typu ztráty dat zabráníte tím, že nebudete nastavovat nové heslo uživatele. Během vytváření nového účtu místního uživatele by měl uživatel vytvořit i disketu pro nové nastavení hesla. Jestliže poté uživatel heslo zapomene, může použitím diskety pro nové nastavení hesla nastavit nové heslo, aniž by došlo ke ztrátě dat. Jestliže uživatel zapomene heslo pro uživatelský účet domény, musí být nové heslo nastaveno ručně.

Další informace o tom, co vše byste měli vědět před nastavením nového hesla, můžete vyhledat v nápovědě v tématu "Co riskuji nastavením nového hesla?"


Obsah