Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Zákaz nebo aktivace místního uživatelského účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na příslušný uživatelský účet, který chcete změnit, a klikněte na možnost Vlastnosti.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete účet zakázat, zaškrtněte políčko Účet je zablokován.

  • Pokud chcete účet aktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka Účet je zablokován.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Po zakázání uživatelského účtu není uživatel oprávněn k přihlášení. Ikona účtu se v podokně podrobností zobrazí s křížkem.

 • Ještě před aktivací účtu nebo jeho zakázáním se přesvědčte, že účet nebyl uzamčen z důvodu zabezpečení.

 • Po aktivaci účtu se uživatel může normálně přihlásit.

Další odkazy


Obsah